Sunday

Danh Sách Người Việt Tại Nhật Ký Tên Ủng Hộ
Tuyên Ngôn 8406 Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006

1. Hiệp Hội Người Việt Tại Nhật
2. Nguyễn Phương Khanh (Kanagawa, Japan)
3. Âu Minh Dũng (Tokyo, Japan)
4. Hà Anh Võ (Kanagawa, Japan)
5. Nguyễn Hà Kiến Quốc (Kanagawa, Japan)
6. Nguyễn Hà Bảo Châu (Kanagawa, Japan)
7. Nguyễn Hà Nam Phương (Kanagawa, Japan)
8. Trần Ngọc Lý (Kanagawa, Japan)
9. Trần Bảo Huy (Kanagawa, Japan)
10. Tràn Đức Huy (Kanagawa, Japan)
11. Nguyễn Minh Tuyến (Shiga, Japan)
12. Nguyễn Lam Sơn (Shiga, Japan)
13. Nguyễn Thị Chang (Shiga, Japan)
14. Nguyễn Văn Non (Shiga, Japan)
15. Nguyễn Thị Hồng (Shiga, Japan)
16. Nguyễn Thanh Khoa (Nagoya, Japan)
17. Nguyễn Văn Thẩm (Shiga, Japan)
18. Hồ Thị Thanh Vân (Shiga, Japan)
19. Nguyễn Thị Mỹ Kim (Shiga, Japan)
20. Nguyễn Thị Kim Cúc (Shiga, Japan)
21. Lê Thị Phượng (Tokyo, Japan)
22. Ngô Văn Viễn (Kanagawa, Japan)
23. Nguyễn Thị Nữ (Kanagawa, Japan)
24. Nguyễn Ngọc Điệp (Kanagawa, Japan)
25. Nguyễn Thị Mỹ (Kanagawa, Japan)
26. Nguyễn Thị Ngọc Vân (Kanagawa, Japan)
27. Nguyễn Ngọc Vương (Kanagawa, Japan)
28. Lê Phổ Lân (Kanagawa, Japan)
29. Nguyễn Thị Sa (Kanagawa, Japan)
30. Trần Văn Ngọc (Saitama, Japan
31. Trần Thị Hiền (Saitama, Japan)
32. Trần Thị Nga (Saitama, Japan)
33. Trần Mỹ (Saitama, Japan)
34. Trần Phi (Saitama, Japan)
35. Trần Việt (Saitama, Japan)
36. Nguyễn Bình (Saitama, Japan)
37. Trần Văn Long (Saitama, Japan)
38. Đặng Văn Thành (Shiga, Japan)
39. Nguyễn Thị Kim Xuyến (Shiga, Japan)
40. Đặng Đông Tiến (Osaka, Japan)
41. Đặng Đông Tâm (Osaka, Japan)
42. Nguyễn Văn Diệp (Shiga, Japan)
43. Nguyễn Thị Huệ (Shigam Japan)
44. Hoàng Thế Lân (Tokyo, Japan)
45. Nguyễn Khánh Doan (Tokyo, Japan)
46. Trần An Khang *Tokyo, Japan)
47. Ngô Văn Nam (Tokyo, Japan)
48. Mai Thị Kim Ngọc (Tokyo, Japan)
49. Kiều mai Ngự (Tokyo, Japan)
50. Kiều Trung Khải (Tokyo, Japan)
51. Nguyễn Việt Trường (Kanagawa, Japan)
52. Vũ Kim Yến (Kanagawa, Japan)
53. Vũ Phương Thảo (Kanagawa, Japan)
54. Vũ Phương Thi (Kanagawa, Japan)
55. Trần Văn Bình (Kanagawa, Japan)
56. Phan Thị Hương (Kanagawa, Japan)
57. Trần Thị Quỳnh Như (Kanagawa, Japan)
58. Trần Anh Tuấn (Kanagawa, Japan)
59. Phan Kim Long (Kanagawa, Japan)
60. Đặng Thị Hoa (Kanagawa, Japan)
61. Bùi Văn Hay (Nagano, Japan)
62. Trần Quốc Đức (Kanagawa, Japan)
63. Trần Quang Quốc (Yokohama, Japan)
64. Phạm Thanh Linh (Tokyo, Japan)
65. Ngô Thị Tâm (Tokyo, Japan)
66. Trần Sơn Lâm (Saitama, Japan)
67. Trần Anh Nhi (Saitama, Japan)
68. Trần Bích Quyên (Saitama, Japan)
69. Trần Thị Vân Khanh (Saitama, Japan)
70. Nguyễn Thị Chinh (Saitama, Japan)
71. Trần Đức Dũng (Saitama, Japan)
72. Trần Nam Hưng (Saitama, Japan)
73. Nguyễn Anh Tuấn (Saitama, Japan)
74. Ngô Thị Hương (Saitama, Japan)
75. Lê Thị Lan (Saitama, Japan)
76. Nguyễn Văn Vinh (Saitama, Japan)
77. Nguyễn Văn Hiên (Saitama, Japan)
78. Bạch Tuyết Mai (Saitama, Japan)
79. Hoàng Thị Huyền (Saitama, Japan)
80. Ngô Tùng (Saitama, Japan)
81. Nguyễn Thị Nhàn (Saitama, Japan)
82. Đặng Phương Hoàng (Saitama, Japan)
83. Đặng Phi Hòa (Saitama, Japan)
84. Đặng Thị Thu Hồng (Saitama, Japan)

TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN______________________________________________________